Kandidáti SNOP - Praha pro volby do zastupitelstva hlavního města Prahy konané 10. a 11. října 2014
Náš volební program 
1.   Ing. Jiří Štyler   48 let živnostník,  předseda OS Chodov                                                Praha 11
2.   Karel Bauer  52 let Ekonom, předseda spolku Občané pro Prahu 5                               Praha 5
3.   Bc. Libor Jirků 45 let podnikatel                                                                                      Praha 13
4.  Ing. Bašta Jindřich 57 let živnostník OS Levského a Vazovova, Praha 12 - Modřany      Praha 12
5.  Petr Mráz 53 let zastupitel MČ. Praha 4 Libuš                                                                  Praha 4
6.   Ing. Kos Miroslav 52 let chemik                                                                                       Praha 10
7.   Ing. Antonín Havlíček CSc. 68 let živnostník                                                                    Praha 17
8.   Petr Lukeš  46 let zeměměřič                                                                                           Praha 11
9.   Ing. Jiří Vejmelka  64 let radní městské části Praha 5                                                      Praha 5
10.  Ing. Danuše Michálková 61 let  místopředseda spolku Občané pro Prahu 5                  Praha 5
a dalších 55 občanů Prahy.