Vážená paní starostko, vážený pane starosto

Dovolujeme si Vás v krátké době oslovit podruhé. Domníváme se, že Pražské stavební předpisy, které pokud nebudou předmětem celopražské veřejné diskuse, mohou být schváleny tak, že důsledky mohou mít zásadní negativní dopad na výstavbu v Praze. Obdobné problémy můžeme očekávat i při tvorbě navazujícího Metropolitního plánu.

Potěšilo nás, že mnozí z Vás vzali naše předchozí upozornění vážně a zapojili se do diskuse k PSP. Jedině aktivní činnost občanů a jejich volených zástupců může do procesů plánování staveb a vývoje města vnést pořádek. Proto uvítáme Vaše další náměty, které při jednáních uplatníme.

Vedení města a jeho servisní organizace, jako je například Institut plánování rozvoje Prahy (IPR Praha) pořádají pro veřejnost školení o transparentnosti a participaci. Ve skutečnosti se snaží veškerá důležitá rozhodnutí dělat za zavřenými dveřmi.

K tvorbě PSP a Územnímu plánu jsme vznesli řadu námitek a připomínek. Vesměs byly hozeny bez diskuse pod stůl. Problematikou PSP se také zabývá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). K jejich pohledu na věc je možno dodat už jenom velmi málo. Velmi Vás prosíme, abyste se s tímto prvním odborným materiálem, který přikládáme, seznámili.

Sdělujeme, že zástupce SNOP v Poradní komisi k věcné novele Pražských stavebních předpisů při MHMP,  Ing. Jan Majer poskytuje informace o jednání na webu SNOP Praha na :
www.snop-praha.cz/novinky

Pokud to bude možné, budeme zveřejňovat záznamy z jednání Pracovní i Poradní komise k věcné novele pražských stavebních předpisů při MHMP.

S pozdravem

JUDr. Ing. Petr Kučera       Ing. Jiří Štyler
dokumenty z jednání zde :

SNOP_k_PSP_17.3.2015.pdf (44,1 kB)
Stanovisko SNOP k první pracovní versi PSP 1.4.2015.pdf (29,2 kB)
SNOP pro MČ 1.pdf (70,9 kB)
Dopis MMR 16.1.2015.pdf (40,8 kB)
Pozvánka pro komise.pdf (515,2 kB)
PSP_srovnavaci_tabulka_březen_2015.pdf (339,1 kB)
Duvodova_zprava_k_PSP.pdf (272,2 kB)
Priloha_c.4_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_verejnosti).pdf (1,6 MB)
Priloha_c.3_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_odboru_MMR).pdf (314,5 kB)
Priloha_c.2_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_mestskych_casti).pdf (1,4 MB)
Priloha_c.1_k_duvodove_zprave_(vyporadani_pripominek_odboru_MHMP).pdf (485,9 kB)
Otevřený dopis architektů.pdf (48,9 kB)
CKAIT k PSP.pdf (68,7 kB

Ing. Jan Majer email : janmajer@volny.cz

 

Dne 11.9.2014 na základě olomoučákovy výzvy přebral Ing. Jiří Štyler, lídr kandidátky SNOP Praha a Hnutí pro Prahu 11 od olomoučáka Prahu :

Pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

dovoluji si požádat některého z vás, k osvojení našeho návrhu prvního bodu do programu dnešního zastupitelstva, jako bod programu s názvem „Převzetí Prahy“.

video zde :

Právním důvodem je veřejná nabídka primátora Prahy Dr. Hudečka uveřejněná na každém rohu, cituji: „ Vracíme vám Prahu“ podpis Hudeček.

Dále cituji znění § 1740 odstavec 1 občanského zákoníku : Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Naše volební strana SNOP Praha nabídku přijímá a smlouva je tedy uzavřena. Praha je naše.

Pan primátor vás bude v navrženém bodě informovat, kolik Prahy převzal a kolik nám jí předává a kdy se konečně vrátí do Olomouce.

Dle našich zjištění přibylo betonu a zplodin a ubylo zeleně za jeho vládnutí.
Kolegové, odcházíme do našich nových kanceláří. 

Reportáž z demonstrace
12.6. od 18 hodin na Mariánském náměstí před magistrátem hl. m. Prahy.

 

Chceme veřejně poukázat na veletoče, které nám předvádí developerský pr...imátor Dr. Hudeček. Naším cílem je pranýřovat jednání na ZHMP dne 29.5. a s úmyslem připravit devastaci zelených území v Praze.

Jsme Sdružení nezávislých občanů Prahy

 

V našich domovských městských částech bojujeme dlouhá léta jako občanská sdružení nyní spolky s nešvarem a šlendrijánem developerské výstavby, bojujeme proti likvidaci zeleně, za omezení dopravy.

V květnu jsme zde odsoudili zastupitele, tedy konšely, kteří drahnou dobu vysedávají na Magistrátě a užívají postů konšelských. Trest byl vykonán zmočením ve Vltavě z mostu Karlova. Trest se však  minul účinkem a dne 29.5., tedy pouhých 9 dní po zmočení konšelů provedli tito potrestaní konšelé - až na dvě čestné výjimky, opět  něco, z čeho zůstává rozum stát.

Zase se chytají zničit parky, zničit zeleň, zase chtějí betonovat Prahu, nevzhlednými  betonovými hovady.

Jiří Štyler z Hnutí pro Prahu 11  lídr do magistrátních voleb 2014 v Praze :

 

Dr. Hudečku, primátore, Vy problémy  Pražanů a jejich dětí neřešíte, ale kupíte, čehož využívají developři a jejich kmotři k neprospěchu občanů Prahy.

Vážený primátore Tomáši Hudečku vyzýváme vás k okamžité rezignaci na funkci zastupitele a primátora hlavního města Prahy z důvodu naprostého primátorského selhání.

29.5. t.r. Dr. Hudeček, předvedl největší veletoč primátorských dějin, ve kterém nechal schválit změny a úpravy určené k zamítnutí.

Primátore Hudečku jste si dobře vědom toho, že ničíte a zásadně zhoršujete životní prostředí, že naše děti odsuzujete k dýchání zplodin.

Jsou to Hudečkovi socialističtí opoziční partneři nebo zájmy developerů, kdo ho takto přiměl konat ?  Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že blaho obyvatel Prahy není to, co u Hudečka rozhoduje. Jsou to totiž jen osobní zájmy několika jedinců, mezi které také patří. Jsou to develovepři !

       Až Nejvyšší správní soud označil přijímání úprav územních plánů, které mění kód využití území za nezákonné. Řekl, že míra využití území má být vymezena v územním plánu závazně a není možné ji měnit jinak než stejným postupem, jako se provádí změny územního plánu, a to za účasti veřejnosti. Na základě této skutečnosti začal již Městský soud s rušením jednotlivých úprav. Vám primátore Hudečku rozsudek nestačí  a splétáte plány, jak rozsudek obejít.  To je v právním státě nepřípustné. Kdo nerespektuje rozsudek soudu je zločinec a develovepř.

 

 

Karel Bauer, SNOP Praha 5

Když jsem byl loni v únoru na veřejné diskuzi v Jinonické aule a poslouchal p.Hudečka, který zastupoval hlavní město, říkal jsem si „konečně máme spojence v boji proti develovepřům a zkorumpovaným zastupitelům, kteří chtějí zastavět každý kousek zeleně“.

Opět jsem naletěl…p.Hudeček nebyl v té době primátorem a jak se ukázalo na minulém zastupitelstvu HLMP, když se někdo stane primátorem, vše co řekl před tím, je zapomenuto.

Tak také došlo k tomu, že se najednou účelově mění ÚP, parky a další oddechové zóny se změní na čistě obytné a tyto rozhodnutí pod tlakem develovepřů schvalují pražští zastupitelé.

Na Praze 5 máme několik „úžasných příkladů“ : Nová Nikolajka, Bussines centrum, Vila domy Na Farkáně, atd….a teď nově přibyly návrhy na výstavbu v parku Klamovka a na Vidouli.

Co na tom, že je to významná rekreační oblast navazující na Prokopské údolí?! Co na tom že, je to zcela proti zásadám územního rozvoje, kterými by se měl řídit územní plán?!  Co na tom, že Stolová hora Vidoule, jako součást přírodního parku představuje zásadní zelenou plochu pro Prahu 5 a 13?!

Jednou jsem primátor, tak to bude jak chci já.

Názory občanů, obyvatel městské části, či odborné posudky  komise životního prostředí Akademie věd mě nezajímají.

Pane primátore Hudečku, možná aspirujete na titul nejlepší developer v Praze, ale zcela jistě patříte mezi nejhorší primátory.

Vyzýváme vás, abyste odstoupil z funkce, přestal ničit zeleň v Praze a vrátil se domů.

Pro správu našeho města nepotřebujeme nepoctivé politiky a jejich partaje.

Již se ozval potrefený develovepř, co chce zastavět Stolovou horu na Vidoulích – dominantu Prahy.

Chce tam mít tělocvičnu. Stolová hora je přitom vyšší než Hradčany ! Nikdy bychom netušili, že někdo, kdo plundruje přírodu, zbetonuje ji a zaneřádí, má lidskou čest a důstojnost.

O jejich metodách svědčí i petice, kterou předali dne 29. 5. zastupitelům pro podporu zabetonování stolové hory na Vidoulích v Praze 5.  Podpisy na petici jsme na Vidoulích ukázali v uvozovkách podepsaným. Ani jeden podpis nebyl pravý. Tvůrce petice zfalšovat desítky podpisů obyvatel Vidoulí a stovky dalších.

Vážení Pražané, v nadcházejících podzimních volbách volte SNOP, jedinou stranu bez vlivu developerů.

 

Potrefený debvelovepř.

Již se ozval potrefený develovepř, co chce zastavět Stolovou horu na Vidoulích – dominantu Prahy.

Chce tam mít tělocvičnu. Stolová hora je přitom vyšší než Hradčany ! Nikdy bychom netušili, že někdo, kdo plundruje přírodu, zbetonuje ji a zaneřádí, má lidskou čest a důstojnost.

O jejich metodách svědčí i petice, kterou předali dne 29. 5. zastupitelům pro podporu zabetonování stolové hory na Vidoulích v Praze 5.  Podpisy na petici jsme na Vidoulích ukázali v uvozovkách podepsaným. Ani jeden podpis nebyl pravý. Tvůrce petice zfalšovat desítky podpisů obyvatel Vidoulí a stovky dalších.

 

 

Petr Bervid SNOP Praha 5

Pane primátore Hudečku,

jste první, kdo otevřel cestu k obytné zástavbě na stolové hoře Vidouli, která je přírodní památkou. Za Vaši taktiku, kdy přesvědčujete občany, že jste proti zástavbě zeleně, ale pak uděláte pravý opak, byste se měl stydět. Zcela jste ignoroval stanovisko zastupitelstva Městské části Praha 5, které se jednomyslně proti zástavbě Vidoule postavilo.  Zcela obdobně jste si vedl v případě zástavby parku Klamovka.

V historii vedení hl. města Prahy jste nejlepší developer, ale nejhorší primátor.

Pane Hudečku, jménem občanského sdružení Vás vyzýváme Vás, abyste odstoupil z funkce primátora, přestal ničit zeleň v Praze.

Vážení Pražané, v nadcházejících podzimních volbách volte SNOP, jedinou stranu bez vlivu developerů.

 

 

 

 

Občané, aktivisté, "dělníci z lidu", zkrátka Vy všichni, kterým záleží na Praze, přijďte vyjádřit svůj názor !

12.6. od 18 hodin na Mariánské náměstí před magistrát.


zde zděšená reakce dotčených develovepřů
Chceme veřejně poukázat na veletoče, které nám předvádí developerský pr...imátor Dr. Hudeček. Naším cílem je pranýřovat jednání na ZHMP dne 29.5. a s úmyslem připravit devastaci zelených území v Praze. Slunné počasí a bojovná nálada jsou zajištěny.
Očekáváme hojnou účast všech, kterým záleží na budoucnosti Prahy, těch, kteří jen nekecají, ale umí pro Prahu pracovat bez nároku na odměnu.

S přáním pěkného dne

www.snop-praha.cz

 

Budeme pracovat pro Vás a s Vámi. Společně se vrátíme ke kořenům politiky v tom správném slova smyslu. SNOP posílí informovanost a zapojí veřejnost do rozhodování.

Občanská sdružení a spolky jdou do voleb, aby prosadili své vize.

 

 

Dne 20. května 2014 se konala demonstrace proti šledndrijánu na pražské radnici.

Na demonstraci se řeklo toto :

Jsme Sdružení nezávislých občanů Prahy.
V našich domovských městských částech bojujeme dlouhá léta jako občanská sdružení nyní spolky s nešvarem a šlendrijánem developerské výstavby, bojujeme proti likvidaci zeleně, za omezení dopravy.
Vidíte, že máme zástupce po celé Praze : SNOP Praha má spolupracující občanská sdružení v mnoha městských částech po obou březích Vltavy. 
Jsme přesvědčeni, že když si zvolíme konšely, tak se mají o Prahu starat a ne ji plundrovat, zadlužovat a odírat.

Dříve ve středověku se také šidilo a míry nedodržovaly, ale tresty byly rychlé a přísné.
Nyní se krade a loupí, tresty nepřicházejí a kdyžtak jsou mírné. Proto chceme dnes vyzkoušet, zda by staré zvyky seděly na nové pořádky.
Vrátíme se společně do doby, kdy byl nepoctivec odhalen, odsouzen a trest ihned vykonán. 
Zkusíme, zda by staré tresty slušely staronovým konšelům, tedy těm,  co rozhodují o Praze, o našem majetku, ale za naše peníze a slézají se zde :
Když na nehodné konšely nedosáhne současný zákon, alespoň je zmáčíme. 

Obžalovaný kumulovaný konšel.
Pták jeden původně celý modrý nyní zoranžovělý, s duhovým čírovým topem velikosti 9, zelenými brčky a třešničkami v zobanu.
Vycpaný je bankovkami a je jimi posedlý doma mu říkají kolibříku, nebo mazánku.

Kat, Bubeník, za středověku významné masmédium.
V soudní síni je médiím dovoleno natáčet, nutno vypnout mobilní telefony, nebo budou katem zmočeny.

Nyní zahájíme řízení : předávám slovo vrchnímu žalobci Jiřímu Štylerovi z Hnutí pro Prahu 11 s jeho žalobní jízdou.

Zločiny :

Opencard, P11
Key investment, P13
Územní plán, P12
Systém veřejného parkování, P13,
Pražské vodárenství, P5
Privatizace bytů, P17,
Dopravní podnik, P10,
Tunel Blanka, P13,
Develovepři, P11

Žalobce :
Obžalovávám politické strany, drahnou dobu vysedávající na Magistrátě a užívající postů konšelských.
Skutky, dříve popsané žalobci jsou dostatečnou matérií pro vznesení obžaloby. Tunel Blanka, příprava Územního plánu, Opencard, Dopravní podniky Key investment, Systém veřejného parkování, Pražské vodárenství, atd. a další a další kauzy nás přesvědčují, že politické strany nemají na magistrátě co dělat.
V nadcházejících komunálních volbách proto nevolte politické strany ale volte sousedy, ti mají stejné znalosti, které již předvedly v mnoha správních řízeních ve prospěch Vás, Vašich dětí a Vašich domovů.
My pracujeme z přesvědčení o správné věci, pracujeme ve svém volném čase, zdarma a zcela prokazatelně pro Váš prospěch.
Proto volte SNOP, prokazatelně jediné uskupení na Vaší straně.

Na základě těchto skutků navrhuji souhrnný trest pro konšely za tyto všechny partaje dříve i nyní na magoši pražském sedící, a to po pětkráte zmočení ve Vltavě. Obhájce těchto podlých a mrzkých činů se nenašel. Takto zní obžaloba pražských obyvatel. Navrhujeme ctěnému a váženému soudu vynést rozsudek: 5x zmočit ve Vltavě!!!!!!

Karlův most

Obžalovávám politické strany, drahnou dobu vysedávající na Magistrátě a užívající postů konšelských.
Skutky, dříve popsané žalobci jsou dostatečnou matérií pro vznesení obžaloby.
Tunel Blanka, příprava Územního plánu, Opencard, Dopravní podniky Key investment, Systém veřejného parkování, Pražské vodárenství, atd. a další a další kauzy nás přesvědčují, že politické strany nemají na magistrátě co dělat.
V nadcházejících komunálních volbách proto nevolte politické strany ale volte sousedy, ti mají stejné znalosti, které již předvedly v mnoha správních řízeních ve prospěch Vás, Vašich dětí a Vašich domovů.
My pracujeme z přesvědčení o správné věci, pracujeme ve svém volném čase, zdarma a zcela prokazatelně pro Váš prospěch.
Proto volte SNOP, prokazatelně jediné uskupení na Vaší straně.

Na základě těchto skutků navrhuji souhrnný trest pro konšely za tyto všechny partaje dříve i nyní na magoši pražském sedící, a to po pětkráte zmočení ve Vltavě. Takto zní obžaloba pražských obyvatel. Navrhujeme ctěnému a váženému soudu vynést rozsudek: 5x zmočit ve Vltavě!!!!!!

Na základě žaloby vyslyšte rozsudek : povstaňte : 

Pták jeden původně celý modrý nyní strachem zoranžovělý, s duhovým čírovým topem velikosti 9, zelenými brčky a třešničkami u zobanu.
Vycpaný je bankovkami a je jimi posedlý.
Doma mu říkají kolibříku, nebo mazánku. Odsuzuji tě k trestu zmočením.
Kate 5x zmoč ptáka konšela ve Vltavě.

Nyní vyslechněte, kterak bude trest zmočením vykonán : K trestu odsouzený konšel do koše sednouti bude vnucen a tu se bude jednati tak, jako by se voda s vokovem ze studně nahoru vážila. Pustivše koš mnohokráte dolů do takové hloubky řeky Vltavy, až se v něm sedící konšel hodně zmočí a jen mu hlava z vody vykoukávati bude, napotom se táhnouti nahoru a za chvilku spouštěti se zase tím způsobem vší vervou v vodu Vltavskou ráčiti bude.

 

Trest vykonán, všichni se poučte a připoutejte se !

Sborem všichni : SNOP ! SNOP ! SNOP ! 

a teď ke Glaubicům.

 

 

Vážené sousedky, ctění sousedé,
dovolujeme si Vás pozvati k účasti na obnově staropražských tradic.
Řada konšelů města pražského koná nepoctivě, pročež skutky jejich odsouzeny dosud nejsou, proto vyžádal si lid pražský

ZMOČENÍ  NEPOCTIVÝCH  KONŠELŮ
V ŘECE VLTAVĚ
Z MOSTU KARLOVA

dne 20.5.2014 od 17:00 na Mariánském náměstí
od 18:00 na Karlově mostě u věže Staroměstské

 

17.00         řeči obžalovací na Mariánském náměstí
17.40          přesun jmutých konšelů na Karlův most
18.05          vyhlášení rozsudků na mostě Karlově
18.10          vykonání souhrnných ortelů zmočením konšelů
18.30          sklizení nářadí katovského
Hojná účast předpokládána. Vstup volný.
SNOP a další Spolky na Vaší straně


Kterak bude trest zmočením vykonán.
K trestu odsouzený konšel do koše sednouti bude vnucen a tu se bude jednati tak, jako by se voda s vokovem ze studně nahoru vážila. Pustivše koš mnohokráte dolů do takové hloubky řeky Vltavy, až se v něm sedící konšel hodně zmočí a jen mu hlava z vody vykoukávati bude, napotom se táhnouti nahoru a za chvilku spouštěti se zase tím způsobem vší vervou v vodu Vltavskou ráčiti bude.

za sjednocené spolky občanské Velké Prahy
Petr Kučera                                                                             Jiří Štyler